הבחירה של הרקדנים המקצועיים, המורים והתלמידים מסביב לעולם!